Khách hàng, Kỹ thuật
/
1 Comment
/
THIẾT KẾ NỤ CƯỜI TRONG PHỤC HÌNH

Nụ cười là sự biểu đạt cảm xúc tích cực của mỗi cá nhân. Nụ cười hấp dẫn có tầm ảnh hưởng quan trọng trong hoạt động giao tiếp xã hội.

MỤC TIÊU CỦA THIẾT KẾ NỤ CƯỜI

Đây là bản thiết kế nhằm phác thảo một hệ thống nhai hài hoà và ổn định dựa trên quan điểm tối ưu hoá thẩm mỹ.

Một nụ cười thẩm mỹ đòi hỏi một sự tích hợp hoàn hảo của thành phần trên khuôn mặt và răng miệng.

Vẻ đẹp trên khuôn mặt được dựa trên các nguyên tắc thẩm mỹ liên quan đến sự đối xứng và tỷ lệ khuôn mặt.

Phân tích, đánh giá và lập kế hoạch điều trị cho thẩm mỹ mặt thường liên quan đến phối hợp đa ngành có thể bao gồm: Chỉnh nha, phẫu thuật chỉnh hình, điều trị nha chu, nha khoa thẩm mỹ và phẫu thuật thẩm mỹ.